Praktijk Fenny Lanser

Praktijk Fenny Lanser

Mediumschap – Familieopstellingen – Healing

Trance avond maandag 28 september.

Voor iedereen die het Mediumschap beoefent en die regelmatig willen zitten om Trance te beoefenen. Door in Trance te zitten verhogen wij ons bewustzijn, en richten wij onze concentratie naar binnen. Als groep versterken wij elkaar, en kun je meerdere lagen van bewustzijn ervaren. Het beoefenen van trance is een mooie verdiepende aanvulling voor je Mediumschap. We zitten in het donker met een rode lamp, voor diegene die bekend zijn met Fysiek mediumschap.

Graag voor 12.00 uur opgeven!!

Van 20.00 tot 22.00 uur, vanaf 19.30 uur kun je binnenkomen. Graag 19.45 uur aanwezig zijn, dan kunnen we op tijd beginnen. Bijdrage € 10,00

Familie Opstellingen zaterdag 26 september.

Begeleiding is samen met mijn tweelingzus Ank de Groot. We werken in een kleine setting, dus alle ruimte voor jou. 

Tijd : 11.00 tot 15.00 uur, bijdrage : € 65,00

Familie Opstellingen donderdag 1 oktober.

Van 19.30 – 22.00 uur, bijdrage € 65,00. Ik werk in een kleine setting, dus alle ruimte voor jou. 

Familie Opstellingen woensdag 16 september.

Begeleiding is samen met mijn tweelingzus Ank de Groot. We werken in een kleine setting, dus alle ruimte voor jou.

Van 19.30 – 22.00, bijdrage € 65,00.

Trance/Fysieke Circle

Er zijn 2 Trance/Fysieke Circles “Fenny’s Circle” en “Kiss“op de dinsdagavond. De Circle is voor diegene die bekend zijn met Trance/Fysiek mediumschap en die in een Trance/Fysieke Circle willen zitten. We zitten 1 keer in de 3 weken in het donker voor het Fysieke Mediumschap. Dit is niet alleen voor mij een verbintenis maar ook voor diegene in de Circle zit. Je gaat dan een verbinding aan voor iedere avond. Rond de zomervakantie ga ik nieuwe data plannen voor het vervolg. De Circle avonden zijn vol, als je toch in een Circle wilt zitten kan dat op de Trance avond op de maandagavond. Zie onder Trance avond!!

De data van de tweede Trance/Fysieke groep “Kiss“(vol) zijn 14 januari, 4 februari, 25 februari, 17 maart, 7 april, 28 april, 19 mei, 9 juni, 30 juni, 21 juli. Na de zomervakantie op 1 september, 22 september, 13 oktober, 3 november, 24 november, en 15 december. In deze Circle is Jan-Jacob het medium en zit in het kabinet, en ik ben Circle leader.

De eerste Trance/Fysieke groep is “Fenny’s Circle“. In deze groep ben ik het Medium in het kabinet voor het Fysieke Mediumschap en is Ank de Groot circle leader. De data voor de dinsdagavondgroep “Fenny’s Circle“(vol) zijn 7 januari, 28 januari, 18 februari, 10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 juni, 23 juni, 14 juli. Na de zomervakantie op 25 augustus, 15 september, 6 oktober, 27 oktober, 17 november, en 8 december

Voor dit alles geldt van te voren opgeven via info@fennylanser.nl of 0613779222

——————————————————————————————————————–

Aankomende Activiteiten

Familie Opstellingen

Familie Opstellingen is een krachtige methode om ons te helpen met helen. Wie een opstelling beleeft, ervaart deze veelal als zeer liefdevol.
Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomstmogelijkheden. Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt.
Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Familieopstellingen in de avond

Data 2020: Woensdag 22 januari, donderdag 6 februari, woensdag 19 februari, woensdag 4 maart, donderdag 19 maart, dinsdag 14 april, woensdag 6 mei, dinsdag 26 mei, woensdag 17 juni, woensdag 19 augustus, donderdag 3 september, donderdag 1 oktober, woensdag 14 oktober, donderdag 29 oktober, woensdag 11 november, donderdag 26 november, woensdag 9 december

Van 19.30 tot 20.00 uur, bijdrage: € 65,00

Familie Opstellingen overdag

Zaterdag 18 januari, 15 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december.

Begeleiding is samen met mijn tweelingzus Ank de Groot. We werken in een kleine setting, dus alle ruimte voor jou.

Tijd : 11.00 tot 15.00 uur, bijdrage € 65,00

Vrijdag 9 oktober en vrijdag 20 november

Tijd: 10.00 tot 15.00 uur, bijdrage € 75,00

Familie Opstellingen overdag in Hoofddorp

Data: Woensdag 10 juni, woensdag 24 juni, donderdag 2 juli, woensdag 8 juli, donderdag 10 september

De workshops zijn altijd kleine groepjes waar je je vraag kunt inbrengen. De ervaring leert dat je als representant inzicht en heling met betrekkingen tot je eigen vraagstukken krijgt.

Tijd: 10.00 tot 12.30 uur, bijdrage € 65,00

Trance avond

Eens in de 3 weken komen wij bij elkaar om in Trance te zitten, voor iedereen die het Mediumschap beoefent en die regelmatig willen zitten om Trance te beoefenen. Het beoefenen van trance is een mooie verdiepende aanvulling voor je Mediumschap. Ook op deze avond zitten we in het donker met een rode lamp(voor mensen die bekend zijn met Fysiek mediumschap)

Data 2020: 15 juni, 6 juli, 7 september, 28 september, 9 november, 30 november, 21 december

Van 20.00 tot 22.00 uur, bijdrage € 10,00