Familieopstellingen

Familieopstellingen

Waar sta jij op dit moment in je leven?
Wie of wat belemmert jou om stappen te ondernemen en wie of wat heeft het meeste invloed op je leven?
Met welke vragen loop je rond? Heb je je afgevraagd of ze beantwoord kunnen worden?

Ik help je graag, met behulp van een opstelling, inzicht te krijgen in je levensvraagstukken. Door inzicht en bewustwording kom je weer bij je ware gevoel. Het gevoel dat jij helemaal goed bent zoals je bent en voelt dat je vanuit je ware zelf het leven mag leven. Niet alleen straal je dan liefde uit naar jezelf, maar ook naar je omgeving.
Je zult het contact met jezelf en met de ander op een dieper niveau ervaren.

Wat houdt een familieopstelling in?

Een opstelling laat de niet direct zichtbare relaties zien tussen familieleden. Het laat je de eventuele knelpunten die de relatie belemmeren, (h)erkennen en deze zo mogelijk weg te nemen of te transformeren. Door de tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, opent de mogelijkheid om verschillende wegen te zien om je op liefdevolle wijze te bevrijden uit de zogenoemde verstrikkingen.
Bij een familieopstelling wordt een aantal deelnemers fysiek opgesteld als representant voor jou en je familie. Een opstelling gaat over jou en je familieleden, maar voor het doen van een opstelling is het niet nodig dat ze erbij zijn.

In het systemisch en wetende veld die we met elkaar opbouwen, begeven en bewegen de deelnemers zich. De representanten komen vervolgens in contact met de authentieke gevoelens en diepere lagen van de persoon waar ze voor staan.
Vanuit een uniek gezichtspunt wordt er gekeken naar de plek die iemand inneemt binnen het familiesysteem en dan zorgen we ervoor dat iedereen die daar aan toe is, weer de eigen plaats inneemt. Hierbij maakt het niet uit of iemand nog in leven is, het systeem werkt door leven en dood heen.
De familieziel laat op verbluffende wijze zien wat de kern van het probleem is en wat er mag gebeuren om het probleem op te lossen. Zo kan de familie weer een bron van kracht worden.

Een opstelling biedt vele nieuwe inzichten en mogelijkheden.
Nieuwe inzichten krijg je door het kijken naar de opstelling van een ander, door representant te zijn en door je eigen opstelling.
De thema’s die aan bod komen zijn universele diepe menselijke thema’s.


Familieopstellingen zijn geschikt voor wie inzicht wil in, en oplossingen zoekt voor:

~ Relatieproblemen met kinderen, ouders, familie of partner;
~ Verlammende emoties zoals: depressies, angst, gemis, rouw, woede, verdriet of onmacht;
~ Doelen willen en kunnen bereiken, bijvoorbeeld in je werk;
~ Of je de voor jou juiste plaats inneemt in het leven en/of familie;
~ Ouders die willen ervaren wat hun kind draagt voor het familiesysteem en dit te ontlasten;

Maar ook als je op zoek bent naar hoe je de liefde rijkelijk kan laten stromen in je relaties. Inzicht wil voor hoe je uit een dader en/of slachtofferrol kan stappen.
Voor degenen die zoeken naar verzoening en conflicten achter zich wil laten.
En ook als je op zoek bent naar verdieping, wijsheid en inzicht in jezelf en in menselijke relaties is een familieopstelling zeer geschikt.

We werken altijd vanuit respect voor wat de ziel toont.

*Een familieopstelling kan ook individueel. Dan werken we met symbolen en voorwerpen als representant.

Weet je niet zeker of een opstelling een bijdrage is voor je levensvragen? Stuur me gerust een bericht via email: info@fennylanser.nl of via telefoon: 06-13779222, dan antwoord ik zo spoedig mogelijk.

Voor data en tarief voor groepen, zie agenda