Familieopstellingen

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een ceremonie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger, zijn werkwijze is Systemisch werken. Therapeuten of coaches die trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Bij een familieopstelling wordt een aantal deelnemers fysiek opgesteld als representant van de cliënt en zijn familie. Een opstelling gaat over jou en je familieleden, maar voor het doen van een opstelling is het niet nodig dat ze erbij zijn.

Wil je graag inzicht en heling, wil je de liefde weer laten stromen in relatie met jezelf en de ander, dan is Familieopstellingen een prachtige manier om dit te doen.

Een opstelling geeft heling en inzicht in jouw persoonlijke vragen of problemen.

Hoe een opstelling verloopt is iedere keer anders. Pas als je het hebt ervaren heb je er een beeld bij. Eerst maken we ruimte voor de werkelijke vraag en kijken we om wie het in de familie het werkelijk gaat. Dan vraagt de deelnemer enkele mensen uit de groep om leden van zijn familie te representeren en stelt hen op in de ruimte. De familieleden zijn doorgaans zelf niet bij een opstelling aanwezig. Representanten of symbolen (bij een individuele opstelling) nemen de plaats in van de familieleden. In het wetende veld waarin we werken en dat we samen hebben opgebouwd, komen de representanten in contact met de authentieke gevoelens en diepere lagen van de persoon waar ze voor staan.

Dan laat de familieziel op verbluffende wijze zien wat de kern van het probleem is. Er komt een beweging op gang in de richting van verzoening. Of het wordt duidelijk dat er iemand nog mist. Misschien toont zich wat nodig is om de liefde weer te doen stromen, zodat iedereen weer zijn eigen plaats krijgt. De opstelling biedt ons allemaal inzicht in nieuwe mogelijkheden. Zo kan de familie weer een bron van kracht worden. We kijken vanuit een uniek gezichtspunt naar de werking van liefde in leven en dood. Je moet het een keer meegemaakt hebben om iets van deze werking te begrijpen.

De thema’s die aan bod komen zijn universele diepe menselijke thema’s. De deelnemers begeven zich voortdurend in dit systemisch veld. Nieuwe inzichten krijg je door het kijken naar de opstelling van een ander, door representant te zijn en door je eigen opstelling. We werken vanuit respect voor wat de ziel toont. Voor problemen in de werksfeer zijn opstellingen ook een doeltreffende methode. Je krijgt zicht op de oorzaak en de mogelijke oplossing van het probleem. Je kunt kijken naar het effect van een verandering op het hele systeem. Voor ouders is een familieopstelling een krachtig middel om te ervaren wat hun kind draagt voor het systeem en wat er in de familie nodig is. Klachten als onrust, angst, moeizaam gedrag of ziektebeelden krijgen in dit licht een heel andere betekenis en dit geeft de ouders vaak de kans om hun kind te helpen of te ontlasten.

Net als uiterlijke kenmerken nemen wij onbewust ook innerlijke kenmerken van onze familie over. Familieopstellingen helpen ons inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen, en helpen ons om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, en wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol los te maken uit de zogenoemde verstrikkingen.

Familieopstellingen zijn geschikt voor wie zoekt naar een oplossing van relatieproblemen met kinderen, ouders of partner, een oplossing zoekt voor verlammende emoties zoals depressies, angst, gemis, rouw, woede, verdriet of onmacht, zijn of haar doel wilt kunnen bereiken in het werk of leven, op zoek is naar een plaats in het leven, de liefde rijker wil laten stromen in al zijn/haar relaties, uit een dader- of slachtofferrol of uit conflicten wil stappen, zoekt naar verzoening, zoekt naar een gezonde kracht in het werk met mensen, op zoek is naar verdieping, wijsheid en inzicht in de rijkdom van menselijke relaties.

Voor data en kosten zie agenda