Reiki

Reiki

Reiki is universele levensenergie.

Het is een energie die aanwezig is in alles en in het universum.

Reiki is een Japans woord:

Rei staat voor Universele

Ki staat voor levensenergie.

Reiki werkt ontspannend, verzacht pijn(stress, ziekte) en ondersteunt je zelfgenezend vermogen. Iedereen is na zijn geboorte in staat om deze energie vrijelijk in zich op te nemen en door te geven. Doordat we mens zijn leren we om bepaalde emoties te beheersen, daardoor raken we geblokkeerd. Door deze blokkades kan de universele levensenergie niet meer volledig doorstromen. Een te kort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten en vertraagt het herstel.

Reiki geef je door middel van handoplegging. Degene die Reiki geeft is alleen een kanaal voor deze energie. Reiki stroomt naar datgene toe wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat. Daardoor geneest de ontvanger van Reiki zichzelf. Reiki brengt je meer in contact met wie je werkelijk bent, het helpt je om oude pijn te verwerken. Reiki geneest op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel).

Wanneer een Reiki-behandelaar zijn of haar handen op een bekleed gedeelte van zijn of haar eigen lichaam of dat van iemand anders legt, stroomt Reiki vanzelf. Die stroom kan ervaren worden als een gevoel – warmte, koude, trilling, prikkeling, ongewone zwaarte – en soms voelt men niets. Een volledige Reiki-behandeling duurt ongeveer 60 minuten.

Het is wetenschappelijk bewezen dat Reiki-behandelingen genezing bevorderen. Vele gezondheidszorgmedewerkers gebruiken op effectieve wijze Reiki in hun beroep. Voor kosten zie agenda